Мала академія наук – старт до великих звершень ! 

Суспільство, яке прагне досягнути успіхів у своєму соціальноекономічному розвитку, має орієнтуватись на формування інтелектуальної еліти. Тому одним з пріоритетних завдань сучасної освіти є розвиток творчих здібностей дитини, створення умов, при яких педагог, за словами Л.С.Виговського, не годує дитину з ложки, а вчить її їсти самостійно. Силами творчо працюючих вчителів і самих старшокласників в гімназії створено шкільне наукове товариство, у якому діють гуманітарне, історикоправове, фізико-математичне, природниче відділення. Значне місце в навчально-виховному процесі відводиться діяльності шкільного наукового товариства, яке є творчим об’єднанням учнів 8-11 класів, що забезпечує їх інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії.
Сучасна молода людина повинна володіти не тільки належним запасом фундаментальних і спеціальних знань, а й певними навичками творчого вирішення питань, які з’являються в науці і практиці, постійно вдосконалювати свою кваліфікацію.
Навички ініціативності, вміння практично оцінювати явища, робити правильні висновки на основі дослідження фактів, шукати шляхи подолання перешкод допоможе набути науково-дослідницька діяльність у Малій академії наук.
Дослідницька діяльність у МАН – важливий компонент розвитку творчої особистості, найсильніша мотивація пізнавального процесу.
Участь у Малій академії наук сприятиме розвитку дуже важливих особистісних рис, необхідних вам у подальшому житті.

Основні завдання 

Працюючи в Малій академії наук, учні гімназії 

Отже, участь у Малій академії наук сприяє розвитку дуже важливих особистісних рис юних науковців, необхідних їм у подальшому житті. 

Результати участі в конференціях МАН

2018-2019

2019-2020